Dodatek do Katolickiego Tygodnika "Niedziela"


 
nr 130 - XLVIII - 24 lipca 2005 rok

numer biezacy archiwum szukaj Diecezja Torunska Katolicki Tygodnik "Niedziela" e-mail

tekst i zdjęcie: ks. Marian Tomasz Kowalski

Przy eucharystycznym stole

Liturgia Eucharystyczna – Modlitwa Eucharystyczna
Część VIII: Modlimy się za cały Kościół


Msza św. koncelebrowana.
Kapłan odmawiający modlitwy wstawiennicze

Modlitwy wstawiennicze: wyrażają one prawdę, że Eucharystia jest sprawowana w zjednoczeniu zarówno z całym Kościołem niebiańskim, jak i ziemskim oraz że ofiarę składamy za Kościół i za wszystkich jego członków żywych i umarłych, którzy zostali powołani do udziału w odkupieniu i zbawieniu, jakie Chrystus im wysłużył przez swoje Ciało i Krew”. (Ogólne Wprowadzenie do Mszału Rzymskiego, 79 e)

Każda Msza św. jest ofiarą składaną w jedności z całym Kościołem i za cały Kościół, zarówno ten ziemski, pielgrzymujący, jak i niebieski. Modlimy się za żywych i za zmarłych członków Kościoła1).

W modlitwie wstawienniczej2) modlimy się za obecnego papieża, za biskupa diecezji, na terenie której sprawowana jest Msza św. (można również wymienić imiona biskupów pomocniczych3)), za wszystkich biskupów świata, za duchowieństwo, za cały lud boży i za wszystkich zmarłych4).

W tak zwanych Mszach św. obrzędowych, w czasie których udziela się sakramentów chrztu, bierzmowania czy celebruje się sakrament małżeństwa, wymienia się również osoby, które w czasie Mszy św. przystępują do tych sakramentów.

Modlimy się o to, co jest najważniejsze (zarówno dla nas, żywych jak i dla zmarłych): o zbawienie. Przy tej okazji wspominamy również cały Kościół uwielbiony: Maryję, Apostołów i wszystkich świętych (tych znanych i nieznanych, którzy po prostu podobali się Bogu). Modlimy się również o pokój i jedność dla Kościoła, o nieustanny wzrost miłości i wiary dla wszystkich wierzących5), o pokój i zbawienie dla całego świata6), o radość, zaufanie i nadzieję dla wierzących, o umiejętność rozpoznawania znaków czasu i gotowość służenia drugiemu człowiekowi7) i wreszcie o wsparcie w budowaniu Bożego Królestwa na ziemi8).

Wsłuchując się w mszalne modlitwy wstawiennicze możemy nauczyć się tego, co w naszej modlitwie powinno zajmować pierwsze miejsce. Modlitwa zwraca nam bowiem uwagę na to, byśmy nigdy nie zapominali o wieczności i wierności ewangelii. Byśmy całym naszym życiem, każdym jego momentem, budowali jedność i pokój, i przygotowywali siebie oraz tych, których spotykamy, na spotkanie z Bogiem w wieczności.

Na marginesie:

  1. Modlitwa za zmarłych zanoszona w czasie Mszy św. obejmuje wszystkich zmarłych, dlatego nie można powiedzieć, że są zmarli, za których nikt się nie modli.

  2. Modlitwy Wstawiennicze to określenie części Modlitwy eucharystycznej następującej po ofiarowaniu i przed Doksologią, która kończy Modlitwę eucharystyczną. Samo określenie „modlitwa wstawiennicza” oznacza modlitwę wspólnoty czy grupy w intencji innej osoby, lub osób.

  3. Gdy kapłan odprawia Mszę na obcym terytorium (np. w Krakowie), lecz dla grupy wiernych z własnej diecezji (np. Diecezji Toruńskiej), np. z okazji pielgrzymki, rekolekcji, obozu dla ministrantów itp., wtedy mówi: z naszym Biskupem Andrzejem i z Biskupem Kościoła Krakowskiego.

  4. I Modlitwa Eucharystyczna (Kanon Rzymski) wspomina również wszystkich, którzy strzegą wiary, tych, którzy są obecni na danej Mszy św. i ich bliskich (którzy składają Bogu ofiarę za siebie oraz za wszystkich swoich bliskich). Pozwala też (jako jedyna modlitwa eucharystyczna!) na wymienienie osób żywych, za których chcemy w danej Mszy św. modlić się szczególnie, lub które mają dla nas, czy dla wspólnoty sprawującej Mszę św., szczególne znaczenie.
    Natomiast IV Modlitwa Eucharystyczna wspomina, oprócz wierzących, również tych wszystkich, którzy szczerym sercem szukają Boga.

  5. II Modlitwa Eucharystyczna.

  6. III Modlitwa Eucharystyczna.

  7. V Modlitwa Eucharystyczna.

  8. II Modlitwa Eucharystyczna o Tajemnicy Pojednania.

<---wróć

Redakcja częstochowska: Anna WOJCIECHOWSKA
ul. 3 Maja 12, 42-200 Częstochowa, tel. (034) 365-19-17, fax (034) 366-48-93


Redaktor odpowiedzialny:  ks. Dariusz ŻURAŃSKI
Współpraca: ks. Wojciech MISZEWSKI

ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. (056) 622-35-30 w. 39, fax (056) 622-35-30 w. 38
dyżur: od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 13.00

jesteśmy gośćmi
na stronach
Fundacji "Opoka"