Nr 33 (765) * J * ROK * LII * 16 VIII 2009

Chór Pomorskiego Stowarzyszenia Muzyki Sakralnej na Krymie


[Rozmiar: 14664 bajtów]
Chór Pomorskiego Stowarzyszenia Muzyki Sakralnej podczas występu na Krymie
Fot.Marcin Błędzki
W drugiej połowie lipca Chór Pomorskiego Stowarzyszenia Muzyki Sakralnej w Toruniu wraz z przyjaciółmi z całej Polski udał się na Ukrainę i Riwierę Krymską. Był to blisko2-tygodniowy wypoczynek połączony z występami artystycznymi. Podobnie jak poprzednie podróże artystyczne, również tegoroczna miała charakter pielgrzymki. Powierzając Bogu 15 lat działalności stowarzyszenia i dziękując za otrzymany czas, chórzyści przemierzyli ok. 5 tys. km.
9. zagraniczną podróż chórzyści rozpoczęli patriotycznym akcentem. Na cmentarzu Orląt we Lwowie oddali hołd poległym obrońcom miasta, wykonując„Rotę” i hymn narodowy. Wieczorem 22 lipca Polacy mieszkający we Lwowie ze wzruszeniem uczestniczyli w Mszy św. i wysłuchali koncertu, który bezpośrednio po Eucharystii w katedrze łacińskiej poprowadził prof. Czesław Grajewski. Na organach towarzyszyła chórowi Katarzyna Kamińska, torunianka, zaprzyjaźniona z zespołem, gościnnie występująca w czasie tego tournée. Wykonała m.in. fragment „Fantazji” Augustyna Blocha, kompozytora urodzonego w Grudziądzu, którego 80. Rocznica urodzin wypada w bieżącym roku.
Będąc już na Półwyspie Krymskim, chórzyści zaśpiewali m.in. niedaleko Bachczysaraju, w średniowiecznym klasztorze w Kaczy-Kalon, do którego prowadzi stromy górski szlak. Tam, gdzie kiedyś istniało miasto skalne z monumentalną świątynią wykute w kamieniu, dzisiaj pozostały puste pieczary, niosły się słowa pieśni: „Co mam Ci oddać o Panie, gdy już Ci wszystko oddałem… W swej cichej pokorze pod niebem błękitno-białym?”. W tym momencie w szczególny sposób można było odczuć bliskość Boga.
Duże wrażenie na pielgrzymach wywarł średniowieczny ormiański klasztor Surb Hacz (Święty Krzyż) położony w Starym Krymie. Zakonnicy pozwolili nas zaśpiewać utwór religijny, który był modlitwą. Jeden z nich oprowadził po odnawianym zespole klasztornym i zaznajomił z historią tego niezwykle urokliwego miejsca. Chór PSMS śpiewał wszędzie tam, gdzie mógł zobaczyć ślad Boskiej ręki: m.in. w klasztorze Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny (w Soborze Uspieńskim) na przedmieściach Salaczik i w dawnej sali gimnastycznej współcześnie zaadaptowanej na cerkiew, nieopodal ruin zniszczonej przez bolszewików cerkwi św. Jana Chrzciciela. Miejscowy archimandryta bardzo życzliwie przyjął naszą grupę, opowiedział o dziejach tego miejsca i pobłogosławił na dalszą drogę.
Odkrywając uroki Autonomicznej Republiki Krymskiej, Chór PSMS kolejny raz promował polską muzykę sakralną poza granicami Ojczyzny. Wychwalając nieskończone miłosierdzie Boga, dziękując za Jego dotychczasową opiekę, w jubileuszowym roku swojej działalności chórzyści prosili o dalsze łaski. Choć PSMS istnieje od 1994 r., chór stowarzyszenia wydzielił się z chóru parafialnego parafii św. Maksymiliana w Toruniu stosunkowo niedawno, w grudniu 2008 r. Zapraszamy na stronę: www.psms.wikidot.com.
Agnieszka Sałuch
[Rozmiar: 947 bajtów]