Nr 33 (765) * J * ROK * LII * 16 VIII 2009
Poświęcenie wieży w Papowie Biskupim
Stara drewniana wieża, pochodząca jeszcze z 1764 r., groziła zawaleniem. Z inicjatywy proboszcza ks. kan. Stanisława Szucy robiono wszystko, aby ją ratować. Ekspertyza wykazała jednak, że wieżę należy niezwłocznie rozebrać i zbudować nową. Nową ceglaną wieżę, zaprojektowaną przez prof. Jana Tajchmana, zbudowano w latach 2004-2006. Po zamontowani u drewnianych stylizowanych okiennic, podłóg, kurantów oraz metalowych schodów na wyższych kondygnacjach można było poświęcić wieżę, a także udostępnić ją parafianom i zwiedzającym. Budowa nie byłaby możliwa bez pomocy i życzliwości parafian oraz udziału władz gminnych. Miejscowy kamieniarz Kazimierz Cyrklaf ufundował tablicę z brązowego szwedzkiego granitu (o wymiarach 130x85cm) poświęconą tym, którzy przyczynili się do powstania nowej wieży. Kamienna płyta upamiętnia także wszystkich, którzy przez blisko siedem wieków dbali o piękno naszej gotyckiej świątyni. Tablicę umieszczono po prawej stronie, wewnątrz kruchty kościoła. Znajduje się na niej napis:
„Te Deum laudamus... Na chwałę Bogu w Trójcy Jedynemu, w hołdzie budowniczym tej wieży, świątyni, ku pamięci obecnych i przyszłych pokoleń, we wtorek, 16 czerwca 2009 r., w obecności duchowieństwa, przedstawiciel władz świeckich i wiernych, poświęcenia nowej wieży zbudowanej w latach 2004-2006dokonał ks. biskup Andrzej Suski, biskup toruński. Św. Mikołaju, patronie módl się za nami...Papowo Biskupie – Anno Domini 2009”.
Nową wieżę kościelną wieżę oraz ufundowaną z tej okazji pamiątkową tablicę Ksiądz Biskup poświęcił 16 czerwca. Fakt ten stanowił zwieńczenie prac i starań Księdza Proboszcza oraz parafian. Poświęcone zostały także 2 dzwony(w tonacji molowej) dla kaplicy filialnej pw. Miłosierdzia Bożego w Bartlewie. Wykonano je w przemyskiej odlewni ludwisarskiej Janusza Felczyńskiego. Pierwszy dzwon o wadze 190kg nosi imię św. Siostry Faustyny. Patronem drugiego o wadze 60 kg jest bł. Wincenty Frelichowski. Oba dzwony zawisną na dzwonnicy budowanej przy kaplicy. Wraz z trzecim, starym dzwonem pochodzącym z wieży papowskiego kościoła, tworzą unikatową całość.
Poświęcenie nowej wieży, tablicy i dzwonów było świętem parafii. Na uroczystość przybyło wielu parafian oraz 26 księży z metropolii gdańskiej. Wójt gminy Papowo Biskupie Andrzej Zieliński oraz sekretarz Dariusz Śliwiński wręczyli Księdzu Biskupowi pamiątkowy witraż z herbem gminy. 16 czerwca 2009 r. zapisał się w historii parafii w sposób wyjątkowy.
Anna i Bartosz Wajdowie
[Rozmiar: 947 bajtów]
©Głos z Torunia