[Rozmiar: 9184 bajtów]
Nr 33 (765) * J * ROK * LII * 16 VIII 2009

[Rozmiar: 16498 bajtów]
[Rozmiar: 14947 bajtów][Rozmiar: 13522 bajtów]
[Rozmiar: 13091 bajtów]
Projekt Ośrodka Wsparcia dla Osób Bezdomnych
i Zagrożonych Bezdomnością
Bezdomność jest jednym z najtrudniejszych i najbardziej złożonych problemów, których dotykamy. Dotyczy on m.in. osób, które same wybrały taki sposób na życie, osób które są niewydolne i nie radzą sobie w „zwykłym” życiu, a także osób, które są zagrożone bezdomnością, np. młodzież wychodząca z domu dziecka. Obecnie Brodnickie Centrum Caritas prowadzi noclegownię dla osób bezdomnych, jest to zadanie zlecone przez Urząd Miejski w Brodnicy (w obiekcie dzierżawionym z Urzędu Miasta). Wiemy, że proponowany nocleg niewiele zmieni, jeśli nie będzie innych form wsparcia.
Dlatego w odpowiedzi na powyższe problemy powstał pomysł utworzenia Ośrodka Wsparcia dla Osób Bezdomnych i Zagrożonych Bezdomnością. Od Urzędu Miejskiego w Brodnicy otrzymaliśmy ziemię, na której możemy wybudować nowy obiekt. Jest również gotowy projekt architektoniczny. Budynek będzie 2-kondygnacyjny o powierzchni użytkowej ok. 670 m². Na parterze ma znajdować się noclegownia dla osób bezdomnych wraz z zapleczem terapeutycznym ośrodka (obiekt, w którym obecnie funkcjonuje noclegownia przeznaczony jest do rozbiórki, a teren w planach zagospodarowania miasta przeznaczony jest na działalność gospodarczą. Na piętrze mają znajdować się, według projektu, mieszkania chronione, głównie dla młodzieży opuszczającej domy dziecka, osób bezdomnych realizujących Indywidualny Program Wychodzenia z Bezdomności, a także osób starszych samodzielnych, oczekujących na miejsce w domu pomocy społecznej. Młodzież wychodząca z domu dziecka bardzo często nie radzi sobie z problemami dnia codziennego. Dlatego też chcemy te osoby wspierać w działaniach profilaktycznych, pomóc im w znalezieniu pracy, uczyć samodzielności, przystosować do egzystencji w społeczeństwie i dać szansę wyjścia z zagrożenia bezdomnością. Na ten cel chcemy przeznaczyć 16 mieszkań chronionych, które mają powstać w ramach tego projektu, w tym 3 mieszkania chronione dla osób bezdomnych, które będą realizować Indywidualny Program Wychodzenia z Bezdomności. W ramach tego programu chcemy zapewnić podopiecznym: całodobowe wsparcie bytowe, opiekuńcze, wspomagające, aktywizujące zawodowo, opiekę psychologiczno-terapeutyczną, socjalno-prawną itp.
W realizację powyższego zamierzenia zaangażowały się również samorządy terytorialne: Gmina Miejska Brodnica, Gmina Bartniczka, Wąpielsk, Świedziebnia, Gmina Wiejska Golub-Dobrzyń, Rypin. Mamy nadzieję, że pozostałe samorządy gminne (Jabłonowo Pomorskie, Bobrowo, Brodnica –Gmina Wiejska, Brzozie, Górzno, Osiek, Zbiczno, Gmina Miejska i Wiejska, Nowe Miasto Lubawskie, Kurzętnik, Biskupiec, Grodziczno, Rypin – Gmina Miejska, Rogowo, Skrwilno, Brzuze, Golub-Dobrzyń – Gmina Miejska, Ciechocin, Radomin, Zbójno) również dotrzymają złożonych obietnic i włączą się w realizację wspólnego rozwiązywania problemów społecznych.
[Rozmiar: 13947 bajtów]

[Rozmiar: 947 bajtów]
©Głos z Torunia